westMedarbeidere

Aksel Kayser

Advokat
call952 02 131
emailak@stiegler.no

Aksel bistår i stor grad private og selskaper i forhandlinger og tvister om fast eiendom. Dette gjelder saker innenfor kontraktsrett, entreprise og saker etter lovene om avhending, håndverkertjenester, bustadoppføring og husleie. Han bistår også i saker om diverse eiendomsforhold knyttet til eiendomsrett og bruksrett, nabotvister, veg- og grensesaker, tomtefeste og jordskifte, ekspropriasjon og skjønn, samt byggesaker og landbruksjuss.

Aksel har bred prosedyreerfaring etter å ha prosedert en lang rekke saker ved domstolene fra 1990 og frem til i dag.

Kompetanseområde

Næring
Privat
Offentlig
Eiendom
1989
Cand.Jur., Universitetet i Bergen (UIB)
2003
Styrekompetanse, BI Handelshøyskolen
2024 - d.d
Advokat, Stiegler Advokatfirma AS
2021 - 2024
Partner, Stiegler Advokatfirma AS
2018 - 2021
Partner, Stiegler WKS Advokatfirma AS
2003 - 2018
Partner, Advokatfirma Stiegler ANS
1999 - 2003
Egen praksis
1995
Foreleser ved Folkeuniversitetet
1995 - 1997
Sensor, Universitetet i Tromsø
1990 - 2004
Sensor og foreleser, Universitetet i Bergen (UIB)
1991 - 1992
Førstekonsulent, Riksarkivet
1990 - 1998
Advokat, Advokatfirmaet Secher & Co
1988 - 1989
Juniorstipendiat ved institutt for Privatrett, UIB
1986 - 1987
Saksbehandler og styremedlem i Jussformidlingen, UIB
2018 - 2019
Styremedlem i Stiegler WKS Advokatfirma AS
2008 - 2010
Styremedlem i Eurojuris Norge
1994 - 2004
Bobestyrer i konkursbo, Nordhordland tingrett
Diverse fagartikler i Juristkontakt og Eurojuris informerer