westKompetanse

Tvisteløsning og prosedyre

Å ha rett er ikke alltid det samme som å få rett. En prosedyre- og tvisteløsningsadvokat må kunne mer enn å foreta gode juridiske vurderinger. Stieglers prosedyreadvokater er spesialister på forhandlingsteknikk og prosedyreteknikk.

Stieglers fagmiljø for tvisteløsning og prosedyre

Stiegler har et stort fagmiljø for tvisteløsning, forhandlinger og prosedyre. Våre advokater prosederer jevnlig saker på vegne av selskaper, det offentlige og privatpersoner for domstolen, i voldgift og jordskifteretten.

Faglig spisskompetanse

Vi har erfarne prosedyre- og tvisteløsningsadvokater innenfor alle våre faggrupper. Dette sikrer at advokaten har inngående kunnskap om rettsområdet saken gjelder. I omfattende saker jobber vi i team som er tilpasset sakens behov.

Kostnadene ved å gå til sak

Kostnadene ved en rettslig prosess kan bli høye. I tett dialog med klient vurderer vi om det er best å søke minnelige løsninger av en tvistesak og analyserer hvilke strategier som er best for å oppnå dette.  Våre advokater har omfattende erfaring, og er gode på forhandlinger og mekling – både utenrettslig mekling og rettsmekling.

Har du spørsmål i forbindelse med Tvisteløsning og prosedyre? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister