westKompetanse

Kommunalrett og forvaltningsrett

Forvaltningsrett og kommunalrett reiser en rekke problemstillinger som er viktige både for offentlig myndighet og private parter. Eksempler er saksbehandling og gyldighet av forvaltningsvedtak, klage over vedtak, spørsmål ved regulering og utbygging, utbyggingsavtaler eller kommuneplanlegging.

Ta kontakt med en av våre advokater med kompetanse innen forvaltningsrett dersom du har spørsmål.
Stiegler bistår både private og offentlige myndigheter innen forvaltningsrett og kommunalrett. Vi kjenner derfor utfordringene fra begge sider.

Vi har også tung kompetanse innen offentlige anskaffelser, og bistår både på offentlig og privat side i slike saker.

  • Forvaltningsvedtak
  • Klage
  • Reguleringsplan
  • Utbygging
  • Rekkefølgekrav
  • Utbyggingsavtaler
  • Kommuneplanlegging
  • Offentlige anskaffelser

Har du spørsmål i forbindelse med Kommunalrett og forvaltningsrett? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister