westKompetanse

Eierseksjonssameier og borettslag

Bråker naboen i borettslaget eller sameiet? Svikter sameiet med vedlikeholdet? Eller har du ikke ladeplass til elbilen i sameiets garasje? Det kan være krevende å bo tett på andre i enten borettslag eller sameier. Vi ser at det ofte kan oppstå diskusjoner internt om hvordan vedtekter skal forstås, om vedlikeholdsansvaret til andelseiere eller seksjonseiere. Den siste tiden har også problematikk rundt ladeplasser til el-biler blitt dagsaktuell.

Uenigheter mellom naboer i borettslag og sameier er krevende. Våre advokater har god erfaring i få få slike uenigheter løst rast og på lavest mulig nivå. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

Dersom du er styremedlem i et sameie eller et borettslag, råder du over de andre eiernes verdier. Dette kan være en krevende jobb. Styret kan også måtte behandle klager fra beboere som kan innebære vanskelige avveininger for styret. Siden det er store verdier på spill, kan det være nyttig med ekstern bistand. Våre advokater har erfaring både fra praktisk styrearbeid i borettslag og sameier og rådgivning til styrer.

Har du spørsmål i forbindelse med Eierseksjonssameier og borettslag? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister