westKompetanse

Tomtefeste

Stiegler bistår festere og grunneiere i saker om innløsning av festetomter og regulering av festeavgift.

Mange bygg i Norge er oppført på festet tomt. Det vil si at det er ulik eier av tomt og bebyggelse. Dette kan gjelde både bolig, fridiseiendom og næringseiendom. Grunneier/ bortfester eier grunnen, og fester leier rett til å bruke tomten. Fester leier grunnen, men eier selv bebyggelsen.

Tomtefesteforhold er strengt regulert i tomtefesteloven. Det er regler om fastsettelse og regulering av leien (festeavgiften), og regler som gir fester rett til å kjøpe (innløse) tomten fra grunneier på bestemte vilkår.

Tomtefesteloven er blitt endret mange ganger, og kan være vanskelig å forstå. Våre advokater har lang erfaring med tomtefeste.

Har du spørsmål i forbindelse med Tomtefeste? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister