westKompetanse

Forbrukerentreprise

Byggherre har en rekke rettigheter etter bustadoppføringsloven, som entreprenør må kjenne til ved salg av ny bolig under oppføring. Er prosjektet forsinket? Har entreprenør krav på tilleggsfrist? Plikter entreprenør å betale dagmulkt? Er det mangler ved utførelsen?

Bustadoppføringsloven beskriver rettigheter og plikter for partene ved avtale om oppføring av ny bolig. For entreprenøren er det viktig å være kjent med disse. En del av lovens bestemmelser er også ufravikelig til fordel for forbrukeren.

Vi har spesialkompetanse og kan hjelpe i saker som gjelder bustadoppføringslov og forbrukerentreprise. Ta kontakt dersom ditt firma har spørsmål.

Vi bistår ofte med problemstillinger og tvister knyttet til:

 • Leveringstid
 • Forsinkelse
 • Dagmulkt
 • Frister
 • Overtakelse
 • Sluttoppgjør
 • Deponering
 • Garanti
 • Reklamasjonsfrist
 • Mangel
 • Krav om utbedring
 • Prisavslag
 • Erstatning

Har du spørsmål i forbindelse med Forbrukerentreprise? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister