westKompetanse

Naborett

Stiegler bistår i de alle saker der det er tvist eller uklare rettighetsforhold mellom naboeiendommer. Sakene kan f.eks. gjelde nabogrenser, bruk og vedlikehold av private veger eller sjenerende trær hos naboen.

Det er mange situasjoner som kan skape tvist og uenighet mellom naboer. Det finnes derfor en rekke regler som regulerer naboforhold. Naboloven har regler som begrenser hva en kan gjøre på egen eiendom av hensyn til naboer. Hva må en tåle av støy, utsiktstap, høye hekker og trær på naboeiendom?

Mange har bruksrett på naboeiendom, for eksempel til vei eller vann og avløpsledning. Slike bruksretter, eller servitutter som det også kalles, medfører ofte tvister mellom grunneier og rettighetshaver.

I private veger er det gjerne uenighet om bruk, vedlikehold og ulemper knyttet til veien. Ofte er vegretten etablert for lang tid siden, og bruken kan ha endret seg. Det kan for eksempel være uklart om det i dag er lov til å kjøre på en vei som tidligere kun ble brukt som gangveg.

Våre advokater har bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning i saker knyttet til fast eiendom

Eksempler på nabosaker

  • Private veger
  • Private vann- og kloakk anlegg
  • Utsiktstap på grunn av bygg eller vegetasjon på naboeeiendom
  • Tvist om eiendomsgrense

Har du spørsmål i forbindelse med Naborett? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister