westKompetanse

Bustadoppføringslov

Bustadoppføringsloven beskriver rettigheter og plikter for forbruker og entreprenør ved avtale om oppføring av ny bolig. For begge parter er det viktig å være kjent med dette og innholdet i regelverket.

Felles for begge parter er og at det bør inngås skriftlig kontrakt om arbeidet og leveransen av den nye boligen. For både forbruker og entreprenør medfører kontrakten en rekke rettigheter, forpliktelser og krav som partene må sette seg inn i og forstå rekkevidden av.

Det kan oppstå mange problemstillinger for både forbruker/kjøper og selger/entreprenør ved salg av ny bolig under oppføring. Er prosjektet forsinket? Har entreprenør krav på tilleggsfrist? Plikter entreprenør å betale dagmulkt? Er det mangler ved utførelsen? Plikter entreprenør å utbedre? Har man krav på prisavslag eller erstatning? Kan kjøper heve kontrakten?
Vi har bred erfaring og kompetanse fra begge sider, både selger/entreprenør- og forbruker/kjøpersiden, i saker som gjelder bustadoppføringslov og forbrukerentreprise. Vi bistår både kjøpere og entreprenører i denne type saker.

Har du spørsmål i forbindelse med Bustadoppføringslov? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister