westKompetanse

Kontraktsrett

Gode kontrakter og avtaler er en forutsetning for å skape og deretter opprettholde kommersiell suksess.

I Stiegler skreddersyr våre advokater faglig solide og forutsigbare kontrakter i samspill med kommersielle interesser. Dette er avgjørende for å skape verdier og nære kunderelasjoner. Gode kontrakter reduserer risikoen for økonomisk tap og ressurskrevende tvister.

Stiegler har lang erfaring og omfattende kompetanse innenfor kontraktsrett. Våre advokater bistår blant annet med:

  • Utforming og revisjon av skreddersydde kontrakter og standardkontrakter
  • Fremforhandle kommersielle og private kontrakter
  • Kontrakts- og avtaletolkning
  • Kontraktsrettslige tvister, herunder erstatningskrav i forbindelse med kontraktsbrudd
  • Prosedyre for domstolen, herunder voldgift

Vår bistand omfatter alt fra svært komplekse til enkle nasjonale og internasjonale kontraktsforhold innenfor en lang rekke fagområder og bransjer. Som eksempler kan nevnes fast eiendom og entreprise, offentlig virksomhet, industri, IT, offshore, varehandel, mellommannsforforhold, konsulentvirksomhet m.m.

Har du spørsmål i forbindelse med Kontraktsrett? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister