westKompetanse

Skjønn og ekspropriasjon

Våre advokater har omfattende erfaring ved ekspropriasjon og grunnerverv for offentlige instanser. Vi bistår også private aktører som gjennomfører grunnerverv til offentlige tiltak på egne vegne eller på vegne av stat og kommune. Vår bistand gjelder alle deler av prosessen frem mot grunnerverv og tinglysing.

Advokatene kan blant annet bistå med:

 • Planlegging ved oppstart, god planlegging gir mindre prosess
 • Forhandlinger om grunnerverv
 • Utarbeidelse av avtaleforslag, sikre kjøp av riktig areal og forsvarlige vilkår
 • Avtaleinngåelse
 • Evt. ekspropriasjon, sikre holdbar begrunnelse for grunnerverv
 • Søknad om forhåndstiltredelse
 • Bistand i klagesak
 • Fremsettelse av krav om skjønn
 • Avtale eller tvangsfullbyrdelse ved forhåndstiltredelse
 • Bistand i skjønn for domstolene
 • Overskjønn
 • Gjennomføring og oppgjør

Har du spørsmål i forbindelse med Skjønn og ekspropriasjon? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister