westKompetanse

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsloven har regler om hvilke begrensinger som finnes for hva man som eier av en eiendom kan bygge og utvikle på eiendommen. Loven fastsetter søknadsplikt for en rekke tiltak, og den fastsetter hvordan man skal gå frem når det søkes om lov til å bygge. Eiendomsretten i Norge står sterkt, og loven er derfor en «ja-lov». Dette innebærer at kommunene skal gi tillatelse til tiltak med mindre den har hjemmel for å gi avslag. Og det kan være mange hinder på veien til byggeløyve.

Det kan være krevende å orientere seg i lov og tilhørende forskrifter, gjeldende arealplaner og retningslinjer i rundskriv osv. Det kan også være utfordringer knyttet til forholdet til naboeiendommer.

Vi i Stiegler har lang erfaring med å bistå i eiendomsutviklingen og plan- og byggesaker for større og mindre kunder, privatpersoner, selskap/foretak og organisasjoner.

 

Våre spesialister kan blant annet hjelpe med:

  • Vurdering av utbyggingspotensiale på en eiendom
  • Planlegging av prosesser
  • Fradelingssøknader
  • Byggesøknad og naboklager
  • Klagesaker mot forvaltningen
  • Tilsyn
  • Ulovlighetsoppfølging/offentlige pålegg
  • Rettssaker

Har du spørsmål i forbindelse med Plan- og bygningsrett? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister