westMedarbeidere

Camilla Brandt

Senioradvokat
call971 56 469
emailcb@stiegler.no

Camilla er sertifisert mekler ved Advokatforeningen og JUS, og har som mekler for Konfliktrådet og for Mekle lang erfaring med mekling av tvister. Camilla sitter også i Advokatforeningens meklingsutvalg, er sensor ved Meklingsakademiet som sertifiserer meklere, og holder jevnlig forelesninger og innlegg om mekling og konflikthåndtering.

I tillegg bistår hun klienter i et bredt spekter av familie- og arverettslige spørsmål, herunder ved opprettelse av ektepakt, testament og fremtidsfullmakt, ved skilsmisse eller opphør av samboerforhold, og i saker etter barneloven med blant annet spørsmål om foreldreansvar, fast bosted, samvær og barnebortføring.

Camilla har også god innsikt i pengekravsrettslige emner og lang erfaring med konkurs- og inndrivelsesprosesser.

Kompetanseområde

Privat
2021
Sertifisert mekler ved Advokatforeningen og JUS
2012
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2012
P.G. Certificate, International Law, Queen Mary University of London
2006
Bedriftsøkonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI Bergen
2022 - (d.d.)
Senioradvokat og sertifisert mekler, Stiegler Advokatfirma AS
2022 - (d.d.)
Advokat og sertifisert mekler, Stielger Advokatfirma AS
2021 - 2022
Advokatfullmektig, Stiegler Advokatfirma AS
2020 – 2021
Senior skattejurist, Skatteetaten
2014 - 2020
Advokatfullmektig, Kemneren i Bergen
2014 - 2017
Frivillig jurist, Kreftforeningen
2013 - 2014
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2014 - (d.d.)
Sensor og gjesteforeleser, Universitet i Bergen
2012 - 2012
Trainee, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2011 - 2012
Arbeidsgruppeleder 2. studieår, Juridiske Fakultet UIB
2011 - 2011
Trainee, Advokatfirmaet Schjødt
2021 - (d.d.)
Medlem Meklingsutvalget Advokatforeningen
2007 - (d.d.)
Mekler Konfliktrådet