westAktuelt

Barnerettsdvokatene svarer

14. august, 2023 av Camilla Brandt

Stiegler Advokatfirma’s barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og familierettslige problemstillinger.  Innleggene publiseres også i Klikk ved www.klikk.no.

Ved siste innlegg svarer senioradvokat Camilla Brandt på spørsmål om fremtidsfullmakt etter at en leser sendte inn følgende problemstilling:

«Hei,

Svigerforeldrene mine har skrevet fremtidsfullmakt, og mannen min maser om at jeg bør be foreldrene mine gjøre det samme. Er det viktig? Hvorfor bør man gjøre det? Og når? Foreldrene min er i 60-årene.»

Svar:

Hei,

Takk for stadig relevant spørsmål som mange lurer på. Du spør om det er viktig å skrive en fremtidsfullmakt, og ja – det kan det absolutt være. En fremtidsfullmakt er, som navnet tilsier, en fullmakt som kan tre i kraft i fremtiden, og den trer kun i kraft dersom vedkommende den gjelder skulle havne i en situasjon hvor en ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser – personlige og/eller økonomiske forhold. Fremtidsfullmakten regulerer da hvem som skal ivareta vedkommende sine interesser og er slik et privatrettslig alternativ til ordinært vergemål.

En kan tenke seg mange tilfeller hvor det er lurt å ha skrevet en fremtidsfullmakt, og en praktisk situasjon for mange er at man ved fremtidsfullmakt ønsker å regulere hva som skal skje med eiendom og eiendeler dersom en selv ikke lenger kan disponere over dem. Man kan for eksempel bestemme at eiendommer skal selges dersom man kommer på sykehjem, eller regulere fordeling av inventar og penger, enten til egne barn eller til andre. En fremtidsfullmakt kan slik bidra til å forebygge unødige konflikter, og også hindre at formue og eiendom blir låst ved at Statsforvalteren tar ansvaret for midlene.

Les også: Ny dom fra Høyesterett om gaver fra uskiftet bo

Det kan være lurt å opprette en fremtidsfullmakt før det blir for sent. Ordningen er gratis og kan skreddersys til den enkeltes ønsker og behov. 

I Stiegler Advokatfirma pleier vi å råde våre klienter til å:

  • Velge en fullmektig som man kjenner godt og som man har stor tillit til.
  • Vurdere om man skal oppnevne flere fullmektiger, som eventuelt har ulike ansvarsområder.
  • Kreve at fullmektigen ved større disposisjoner må innhente samtykke fra andre.
  • Bestemme at fullmektigen skal ha opplysning- og regnskapsplikt.

Husk at det foreligger formkrav til en fremtidsfullmakt, ganske likt som ved testament. Fremtidsfullmakten må være skriftlig og signeres. I tillegg må den bevitnes av to myndige personer. I noen tilfeller må også fremtidsfullmakten stadfestet av Statsforvalteren.

Jeg ønsker dere lykke til!»

Les hele svaret fra senioradvokat Camilla Brandt på Klikk.no sine sider her

Har du spørsmål om familierettslige problemstillinger 

Har du spørsmål i forbindelse med privatrettslige problemstillinger eller mekling? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Spørsmål?