westKompetanse

Testament og fremtidsfullmakt

Et testament er et dokument som bestemmer hva som skal skje med eiendelene og formuen din når du dør. Hvis du ikke oppretter testament, vil arven bli fordelt etter arvelovens regler. Hvis du ønsker å styre hva som skjer med formuen din etter at du er død, må du opprette testament. Minst like viktig er det å opprette testament for å hindre at det oppstår krangler og uvennskap blant etterlatte barn og annen familie.

Stiegler hjelper deg gjerne både under planleggingen og med å skrive testamentet. Nedenfor har vi angitt noen tilfeller hvor vi særlig anbefaler at det skrives testament.

  •  Alle som ikke har barn eller ektefelle/samboer, bør skrive testament.
  • Alle som ønsker å tilgodese barn eller ektefeller med mer enn det som følger av arvelovens regler, må opprette testament.
  • Samboere som ønsker å tilgodese hverandre med mer enn det som følger av arvelovens regler, må opprette testament.
  • Mange ektefeller ønsker å opprette testament for å sikre ny ektefelle hvis man har særkullsbarn.
  • Du kan bestemme i testament hvem skal arve hvilke eiendeler etter deg, f.eks. hvem som skal arve familiehytta, familieselskapet, arvegods, sølvtøy, bunad eller kunst.
  • Dersom du ønsker å tilgodese andre enn barn, ektefelle eller samboer, må du opprette testament.

Et kontrollspørsmål du bør stille:

Er jeg komfortabel med den arvefordelingen som følger av loven dersom jeg skulle falle fra?

Er du i tvil om dine ønsker lar seg gjennomføre, så la en av våre erfarne advokater i Stiegler ta del i prosessen. Ta kontakt med oss for en samtale, og sammen finner vi en løsning som er tilpasset deg og dine behov.

Har du spørsmål i forbindelse med Testament og fremtidsfullmakt? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister