westAktuelt

Mekling vil kunne gi færre arbeidstvister i domstolene

21. desember, 2023 av

Nylig tok medlemmer i Justiskomiteen på Stortinget imot besøk av representanter fra Meklingsforeningen og Norsk Meklingssenter for å diskutere hvordan mekling utenfor domstolene kan bli mer kjent og mer brukt. Meklerne hadde med seg flere forslag til lovendringer som kan være egnet til å fremme økt bruk av mekling som tvisteløsningsmetode i samfunnet, herunder forslag om en lovendring i arbeidsmiljøloven som innebærer at mekling blir et tilgjengelig alternativ til forhandlinger i arbeidstvister.

Mekling har lenge vært brukt som verktøy for håndtering av arbeidstvister. Problemet er at det er få norske arbeidsplasser som tar meklingsverktøyet i bruk, både helt innledningsvis når det etablerer seg en konflikt på arbeidsplassen, og også etter hvert som konflikten får utvikle seg og sluses inn i et rettslig løp mot domstolene.

Senioradvokat og sertifisert mekler Camilla Brandt har i siste innlegg på Advokatbladet sine hjemmesider skrevet om bruken av mekling i arbeidsrettslige konflikter, og hvordan dette kan bidra til å redusere antall arbeidsrettssaker.

Innlegget kan leses i sin helhet her.

Relaterte artikler

Spørsmål?