westKompetanse

Ektefeller og samboere

Ektefeller som ønsker en annen formuesordning enn det som følger av ekteskapslovens regler, må opprette en avtale inngått i ektepakts form. Det finnes ikke tilsvarende regler for samboere. Samboere bør inngå en samboeravtale som regulerer eierforhold og gjeldsansvar, utgiftsdeling og deling ved samlivsbrudd.

Formuesforhold

Avaler om formuesordningen (ektepakt) har ingen betydning så lenge ektefellene er gift. Betydningen vil først gjøre seg gjeldende ved ekteskapets oppløsning.

Formuesordningen angir om formuen skal deles likt eller ikke ved opphøret av ekteskapet, enten ved skilsmisse eller ved død. Felleseie inntrer automatisk ved ekteskapsinngåelsen. Hver av ektefellene kan imidlertid avtale særeie. En avtale om særeie må inngås i form av ektepakt.

Stiegler har lang erfaring  med rådgivning knyttet til det økonomiske forholdet mellom ektefeller og samboere. Våre advokater bistår regelmessig både med opprettelse av ektepakter og samboeravtaler.

Ektepakt

Dersom ektefellene ønsker å avtale en annen fordeling av sine verdier enn den som følger av ekteskapsloven, må dette gjøres i ektepakt. Det betyr at ektefellene må opprette en ektepakt dersom de ikke ønsker at verdiene deres skal deles likt ved skilsmisse, eller dersom de ikke ønsker at reglene om skjevdeling skal gjelde. Det er også krav om at gaver mellom ektefeller gis ved ektepakt.

Ekteskapsloven stiller en rekke krav til hvordan en ektepakt skal være utformet for å være gyldig. Alle formkravene må være oppfylt for at ektepakten skal være gyldig.

Samboeravtale

Det er ingen særskilt lov som regulerer formuesforholdet mellom samboere, slik som for ektefeller. Samboere har full avtalefrihet når det lages en samboeravtale. En samboeravtale bør ha bestemmelser om eierforhold, gjelds- og utgiftsdeling, samt bestemmelser om deling ved et eventuelt opphør av samboerforholdet.

Vi i Stiegler har lang erfaring med familierettslige problemstillinger, og vi bistår ektefeller og samboere med opprettelse av ektepakter og samboeravtaler, og ved økonomiske oppgjør etter endt ekteskap eller oppløsning av samboerforhold.

Har du spørsmål i forbindelse med Ektefeller og samboere? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister