westMedarbeidere

Marius Wesenberg

Advokat / Partner
call970 55 551
emailmw@stiegler.no

Marius har bred erfaring innenfor selskapsrettslige emner, herunder bl.a. bank og finans, refinansiering/restrukturering og alminnelig selskapsrett. Han har også erfaring med større transaksjoner innen finansiering og virksomhetsoverdragelse, herunder due diligence.

Marius arbeider også med problemstillinger og rådgivning innen arbeidsrett, personvern, fast eiendom, plan- og bygningsrett og forvaltningsrett. Han bistår også kommuner og interkommunale selskaper innenfor nevnte fagområder.

Prosedyre i både sivil- og straffesaker utgjør en stor andel av saksmengden. Han er fast forsvarer for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.

Kompetanseområde

Næring
Offentlig
2009
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UIB)
2021 - (d.d.)
Partner, Stiegler Advokatfirma AS
2018 - 2020
Partner, Stiegler WKS Advokatfirma AS
2016 - 2018
Partner, Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS
2012 - 2015
Advokat, Advokatfirmaet Wesenberg, Komnæs & Sætre ANS
2009 - 2012
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wikborg Rein
2018 - (d.d.)
Fast forsvarer for Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett