westKompetanse

Selskapsrett

Selskapsretten omfatter regler om hvordan selskaper etableres, organiseres, endres og opphører. Sentralt i selskapsretten står også reglene om selskapets formue og gjeld, samt spørsmål som gjelder eierne i selskapet.

Praktisk orientert rådgivning

Stieglers advokater bistår ledelsen og styrer i hele spekteret av selskaper som aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, partrederi, samvirkeforetak, borettslag, foreninger og stiftelser. Vår rådgivning er praktisk orientert med en genuin interesse for å bidra til forenkling og verdiskapning. Vi bistår også i tvister, herunder aksjonærtvister.

Stieglers advokater er gode på:

 • Valg av selskapsform og struktur
 • Etablering, oppløsning og avvikling av selskap
 • Aksjonæravtaler og selskapsavtaler
 • Aksjonærrettigheter
 • Rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig leder
 • Styreansvar
 • Granskning
 • Avtaler mellom selskapet og eiere/nærstående om f.eks lån
 • Spørsmål om ugyldige selskapsbeslutninger
 • Egenkapitaltransaksjoner, kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse, utbytte og andre utdelinger, kreditt og sikkerhetsstillelse
 • Planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger mv.

Forenkling av selskapsadministrasjonen

I Stiegler ser vi at mange mellomstore og mindre bedrifter profiterer på å forenkle selskapsadministrasjonen. Vi gjennomgår og etablerer rutiner og maler, og bistår effektivt og enkelt når selskapet må utarbeide dokumentasjon som må være i samsvar med selskapsrettslovgivningen:

 • Innkalling til selskapsmøter
 • Protokoller
 • Meldinger til foretaksregisteret
 • Endringer i aksjeeierbok mv.

Tilgrensede fagområder

Våre advokater har også spisskompetanse innen tilgrensede fagområder som:

 • Transaksjoner
 • Generasjonsskifter
 • Tvisteløsning og prosessoppdrag

Har du spørsmål i forbindelse med Selskapsrett? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister