westKompetanse

Strafferett

Virksomheter eller privatpersoner som er mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har rett til å bli representert av en advokat, både overfor politiet som etterforsker saken og ovenfor domstolene.

Alle som utsettes for straffeforfølgning har rett til å la seg representere av en forsvarer etter eget valg. Hvorvidt forsvareren er dekket av det offentlige vil avhenge av sakens art, omfang og kompleksitet, samt på hvilket stadium av saken bistanden ytes.

Stiegler har advokater som har lang og solid erfaring som forsvarere i straffesaker. Flere av firmaets advokater har også erfaring som forsvarere i saker som gjelder økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på arbeidsmiljøloven og annen spesiallovgivning for næringslivet.

Har du spørsmål i forbindelse med Strafferett? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister