westMedarbeidere

John Erik Aarsheim

Senioradvokat
call971 34 355
emailjea@stiegler.no

John arbeider hovedsakelig med konkurs, insolvens og tvangsfullbyrdelse.

I tillegg bistår han privatpersoner, bedrifter og det offentlige med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger.

John har omfattende erfaring innen bank og finans, herunder transaksjoner, restruktureringer og generell selskapsrett.

Kompetanseområde

Næring
2008
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2008
Certificate in International Finance Law, Queen Mary University of London
2011
Spesialfag selskapsrett, Universitetet i Bergen
2016
Forhandlingskurs, Harvard Campus
2021 - (d.d.)
Senioradvokat, Stiegler Advokatfirma AS
2013 - 2020
Advokat/advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2010 - 2013
Skattejurist, Skatteetaten
2008 - 2010
Juridisk skadekonsulent, Tryg Forsikring AS
2023 - (d.d.)
Medlem, Mangfoldsutvalget i Advokatforeningen
2023 - (d.d.)
Styremedlem, Regnbuedagene i Bergen AS
2014 - (d.d.)
Styreleder Sameiet Klostergaten 8
2017 - 2019
Observator, Advokatforeningens hovedstyre
2015 - 2019
Styremedlem, Advokatforeningens utvalg for yngre advokater
2015 - 2019
Observatør, Advokatforeningens kretsstyre for Vestland krets
2014 - 2019
Styreleder, Yngre Advokater i Vestland krets av Advokatforeningen