westKompetanse

Transaksjoner og restrukturering

Stiegler yter effektive, løsningsorientert og praktisk transaksjonsrådgivning. I tillegg hjelper vi selskaper med å forenkle og rasjonalisere selskapsstrukturer for å optimalisere synergier, fordele risiko og legge til rette for fremtidige salgsprosesser.

Stiegler bistår i alle typer transaksjoner som:

 • Kjøp og salg av selskaper (innmat og aksjer)
 • Kjøp og salg av næringseiendommer
 • Fusjoner og fisjoner
 • Omorganiseringer og restruktureringer
 • Etablering av joint ventures

Våre oppdrag variere fra enklere til mer komplekse oppdrag på tvers av fagområder og bransjer som krever mer innovative løsninger.

Stieglers rådgivning ved transaksjoner omfatter blant annet:

 • Strategisk rådgivning
 • Forhandlingsledelse og gjennomføring
 • Utarbeidelse av avtaleverk og transaksjonsdokumenter
 • Intensjonsavtaler og konfidensialitetsavtaler
 • Due diligence
 • Oppgjør

Har du spørsmål i forbindelse med Transaksjoner og restrukturering? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister