westKompetanse

Konkurs og insolvens

Selskaper som opplever finansielle utfordringer, bør søke råd for å sikre handlingsrom og dermed unngå insolvens. Stiegler rådgir regelmessig selskaper for å unngå konkurs, og for å unngå at det blir tatt valg som er ulovlige eller ikke vil støttes av kreditorene.

Stiegler har omfattende erfaring med saker innen konkurs, insolvens, gjeldsforhandling og restrukturering. Våre advokater bistår selskapets ledelse, kreditorer, långivere, låntakere og ansatte når økonomiske problemer oppstår.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • Gjeldsforhandling og restrukturering
  • Oppbud og konkurs
  • Rådgivning om ansvar for styremedlemmer, daglig ledelse, revisor m.m.
  • Rådgivning og forhandlinger med kreditorer, långivere, banker, offentlige myndigheter m.m.
  • Bistand til ansatte
  • Rådgivning knytet til lånetransaksjoner, sikkerhetsstillelser og panterettslige spørsmål
  • Sikring av pengekrav og inndrivelse
  • Rådgivning vedrørende omstøtelse i konkurs
  • Prosessoppdrag ved tvister om erstatningsansvar for styremedlemmer, daglig leder eller revisor, og ved krav om omstøtelse
  • Bostyreroppdrag i konkurs

Stiegler har advokater som jevnlig er oppnevnt som bostyrere i Bergen tingrett i forbindelse med konkurs.

Har du spørsmål i forbindelse med Konkurs og insolvens? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister