westKompetanse

Arbeidsrett

Arbeidsrett griper inn i hele virksomheten, og arbeidsgivere kan tidvis oppleve regelverket som rigid. Med god rådgivning og planlegging blir det enklere og smidigere å utøve arbeidsgiveransvaret på en god måte, til det beste for bedriften og de ansatte.

Stieglers arbeidsrettadvokater

I Stiegler er vi et team av advokater med arbeidsrett som dedikert fagområde. Vi gir råd til ledelsen og HR-avdeling i mange virksomheter av forskjellig størrelse. Kundenes behov og målsetninger står alltid i sentrum for vår rådgivning. Vi er oppdatert på lovendringer og ny rettspraksis. Hos oss skal du være trygg på at vi gir kvalitetssikre råd tilpasset din virksomhet.

Skreddersydd rådgivning

Stieglers arbeidsrettsadvokater gir råd og anbefalinger når det gjelder:

  • Midlertidig ansettelse
  • Arbeidskontrakter for ledere
  • Konkurranseklausuler
  • Bonus- og incentivordninger
  • Arbeidsleie
  • Varslingssaker
  • Oppsigelse, suspensjon og avskjed
  • Nedbemanning og virksomhetsoverdragelser

Har du spørsmål i forbindelse med Arbeidsrett? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister