westAktuelt

Økt bruk av mekling i domstolene

22. august, 2023 av Harald Alfsen

Fra venstre: Thomas Lynum og Harald Alfsen arbeider innenfor næring, arbeidsliv, eiendom og entreprise. Camilla Brandt og Roar Vegsund arbeider innenfor personrett, barn og familie. (Foto: Veronika Stuksrud / Fotova)

Mekling som tvisteløsning får stadig større fokus. Vi har to typer etter tvisteloven. Utenrettslig mekling før søksmål tas ut. Og rettsmekling når søksmål er tatt ut, men før hovedforhandling. Tidligere var det slik at retten «kan» bestemme rettsmekling hvis partene er enig. Fra 1 juli 2023 heter det at retten «skal» beslutte rettsmekling hvis saken egner seg for det. Vi må regne med langt flere rettsmeklinger fremover. Se mer om dette på hjemmesiden til Domstoladministrasjonen.

Stiegler har et eget team som arbeider med tvistemekling, og som er sertifiserte meklere. Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du uforpliktende ønsker å høre med om dette.

Relaterte artikler

Spørsmål?