westAktuelt

Stiegler-advokat Camilla Brandt bidrar til Meklingskonferansen 2023

30. mai, 2023 av Stiegler

Meklingskonferansen har som mål å presentere bredden i utenrettslig konfliktløsning med vekt på forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler.  Utenrettslig løsning av konflikter gjør det mulig at partene kan komme til enighet tidligere, til lavere kostnader og på en enklere og bedre måte enn gjennom rettsapparatet.

Ved årets Meklingskonferanse som finner sted i Oslo 23. august skal Camilla være ansvarlig for en av sesjonene ved konferansen, og ved Masterclass i mekling samme dag. Temaet for Masterclass er «Hvor langt kan/bør en mekler gå for å hjelpe partene med å komme til løsninger?», som vil ta for seg fordelene og ulempene med dialogbaserte og evaluerende teknikker i mekling.  Panelet vil i tillegg bestå av professor Camilla Bernt, professor Sverre Blandhol og dommer Solfrid Mykland Fjell.

Camilla Brandt er sertifisert mekler ved Advokatforeningen og JUS, og har som mekler for Konfliktrådet og for Mekle lang erfaring med mekling av tvister. Camilla sitter også i Advokatforeningens meklingsutvalg, er sensor ved Meklingsakademiet som sertifiserer meklere, og holder jevnlig forelesninger og innlegg om mekling og konflikthåndtering. 

Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med tvisteløsning og har mekling som ett av våre satsningsområder. Vi har tro på at dialog ved en styrt meklingsprosess virker, og en slik prosess kan være mer effektiv, rimelig og riktig for partene enn alminnelig domstolsprosess.

Mer informasjon om programmet og påmelding kan du lese her.

Har du en sak du ønsker å løse ved mekling?

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre advokater som vil hjelpe deg med å vurdere om din konflikt er egnet for mekling.

Relaterte artikler

Spørsmål?