westMedarbeidere

Thomas Lynum

Advokat
call926 13 044
emailtlynum@stiegler.no

Thomas har tung kompetanse innen rettsområdet offentlige anskaffelser. Han har særlig erfaring med tilrettelegging og gjennomføring - herunder forhandlinger og kontraktsadministrasjon - overfor både nasjonal og internasjonal industri. Videre har han bred erfaring med konflikthåndtering i kontraktsforhold.

Thomas bistår bedrifter og offentlig sektor hovedsakelig innenfor rettsområdene offentlige anskaffelser, kontraktsrett, forvaltningsrett, og privatpersoner innen rettsområdene boligrett, fast eiendom og familierett.

Kompetanseområde

Næring
Offentlig
Eiendom
2019
Program on Negotiations (Master class), Harward Law School
2006
Cand.jur, Universitetet i Bergen (UIB)
1994
Sjøforsvarets Stabsskole
1986
Sjøkrigsskolen - Intendanturlinje
2022 - (d.d)
Advokat, Stiegler Advokatfirma AS
2020 - 2022
Advokatfullmektig - DalheimRasmussen ANS
2015 - 2020
Sjef Kontraktsavdeling - Forsvarsmateriell/MARKAP (FMA)
2010 - 2015
Sen. Kontraktsoffiser - Investeringsanskaffelser, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) FMA
1989 - 2010
Kontraktsoffiser anskaffelser - Sjøforsvarets forsyningskommando/ FLO
1986 - 1988
Sjø- og stabstjeneste - Sjøforsvaret