westMedarbeidere

Harald Alfsen

Advokat / Managing Partner
call982 69 130
emailha@stiegler.no

Harald bistår særskilt innenfor kontraktsrett, anbudsrett, offentlige anskaffelser, entreprise, arbeidsrett, selskapsrett og konkurranserett.

Han er i tillegg strategisk, juridisk og kommersiell rådgiver for eiere, styret og ledelsen - i både privat og offentlig virksomhet, bl.a. innen kontraktsforhandlinger, kjøp og salg av virksomheter, tvisteløsning og due diligence.

Harald er sertifisert mekler ved Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter. Hans meklingsområder er hovedsakelig knyttet til entreprise, bygg- og anlegg, arkitekt- og rådgiverkontrakter, anskaffelser, prosjektgjennomføring og arbeidskonflikter.

Kompetanseområde

Næring
Offentlig
2022
Sertifisert mekler ved Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter
2020
Sertifisert Offentlig innkjøper (SOA Basis), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
2016
Styreeksamen BI
2005
Spesialfag offentlige anskaffelser/offentlige kontrakter
1992
Spesialfag arbeidsrett
1993
Cand.Jur., Universitetet i Oslo (UIO)
2021 - (d.d.)
Partner, Stiegler Advokatfirma AS
2002 - 2021
Partner / medgründer, Konsulent- og advokatfirmaet Inventura
2001 - 2002
Advokat, Secher & Co Advokatfirma/DLA Nordic
1998 - 2001
Juridisk rådgiver/innkjøpsrådgiver, Interpro AS
1994 - 1998
Jurist, Statsbygg - Juridisk avdeling/entreprise/anskaffelser
1993 - 1994
Juridisk rådgiver, Justisdepartementet
Eksternt styremedlem, Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Styreleder i Vann Vest AS
Styreleder i Innkjøpsforeningen
Leder "Rett på sak", Advokatforeningens tilbud om juridisk folkeopplysning på Litteraturhuset i Bergen og Oslo
Tidligere styremedlem på Den Nationale Scene (2015-2019)
2015
"Om å bekjempe et samfunnsonde", Gyldendal, Harald Alfsen skrev kapittelet om Korrupsjon i offentlige anskaffelser