westAktuelt

Barnerettsadvokatene svarer

8. mars, 2023 av Camilla Brandt

Stiegler Advokatfirma’s barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarers pørsmål om barne- og familierettslige problemstillinger.  Innleggene publiseres også i Klikk ved www.klikk.no

I dette innlegget svarer senioradvokat Camilla Brandt spørsmålet:

Er det noen regler for samtykke ved flytting?

Spørsmål:

Jeg har fått drømmejobben, men det betyr at jeg må flytte. Datteren min på 3 år bor hos meg, pappaen har samvær med henne annenhver helg. Jeg har hatt omsorgen hele tiden, han er kun sammen med henne på dagtid og hun sover hjemme hos meg.

Kan jeg ta henne med meg og flytte? Jeg vet at pappaen kommer til å klage, han får relativt lang reisevei. I dag bor vi i samme gate.

Det er mange fordeler for meg ved å ta denne jobben, jeg tjener mye bedre og alt bli enklere for min datter og meg.

Men har jeg lov å ta med vårt felles barn og flytte dit jeg vil? Er det noen grenser på avstand eller reisetid? Hva med samværet, må han komme til oss eller må jeg reise med henne?

Svar:

Hei,

Gratulerer med drømmejobben!

Barneloven bestemmer at bostedsforelder kan ta med seg barn og flytte innenlands, uten å innhente den andre forelderens samtykke. Det er ikke fastsatt begrensninger hva gjelder avstand eller reisetid slik du etterspør, men det foreligger etter barneloven en plikt til å varsle den andre forelderen om flyttingen senest 3 måneder før flyttingen finner sted.

Det er ikke alltid uten utfordringer å gjennomføre flytting med barn. Samværsforelder kan, som følge av varsling om flytting av barnet, for eksempel be domstolen om å ta stilling til hvorvidt det vil være til barnets beste å heller ha fast bosted hos seg, slik at barnet da eventuelt vil bli boende i barnets kjente ytre omgivelser.

Les også: Når kan tilsyn med samvær være aktuelt?

Ved domstolens vurdering av hvilke omsorgsordning som vil være til barns beste er det mange momenter som kan få betydning, herunder foreldrenes personlige egenskaper, barnets situasjon og eventuelle utfordringer, hensynet til best samlet foreldrekontakt og hensynet til staus quo.

Av tidligere lignende saker som gjelder små barn har domstolen har lagt til grunn at barns tilknytning til hver av foreldrene vil være viktigere enn barns tilknytning til nærmiljøet. I deres konkrete tilfelle har din datter sterkest tilknytning til deg, slik du beskriver det, og hennes unge alder vil også være av betydning.

Vurderingen av hvilke av foreldrene barn skal bo fast hos, og hvilke samvær det skal være, vil ellers basere seg på konkrete aspekter ved hver enkelt sak og vil være vanskelig å besvare konkret på et generelt grunnlag.

Les også: Kan en forelder kreve foreldreansvaret alene?

Når det gjelder spørsmålet ditt om hvor samværene med far skal gjennomføres, er det slik at dere foreldre har full avtalefrihet når det gjelder avtaler om dette. For små barn er det antatt at det vil være hensiktsmessig å gjennomføre hoveddelen av samværene i barnets nærområdet, og i alle tilfeller slik at barnets reisebelastning ved samvær ikke overstiger det man legger til grunn vil være innenfor barnets alminnelige tålegrense. Her bør dere foreldrene begge være observante, og følge med på barnets reaksjoner etter samvær, slik at tilpasninger kan gjøres underveis.

Av hensyn til ivaretakelse og utvikling av relasjoner med barnets eventuelle besteforeldre og annen familie på fars siden, vil det være hensiktsmessig at noen av samværene tillegges samværforelderens hjemsted.

Les også: Hva er barnets beste? Kontrollen med sakkyndige skjerpes.

Mitt råd er at dere foreldre er rause med hverandre når det gjelder den praktiske gjennomføringen av samværene. Barn som får muligheten til å opprettholde god kontakt med begge sine foreldre har det som utgangspunkt bedre enn barn som har liten eller ingen kontakt med en av sine foreldre.

Flytting med barn er en alminnelig kime til konflikeskalering mellom foreldre som har valgt å gå fra hverandre, og min erfaring tilsier at det vil være nyttig å tilrettelegge for åpenhet og dialog. Dersom dere foreldre sammen kan legge til rette for gode praktiske planer for hvordan kontakt mellom barnet og samværsforelder kan gjennomføres, kan man på denne måten trygge både foreldre og barn, og slik også unngå mulige kostbare og opprivende prosesser ved domstolene.

Familiekontorene kan tilrettelegge for mekling og samtaler, og også for utarbeidelse av eventuell ny foreldresamarbeidsavtale tilpasset barnets nye situasjon i etterkant av flytting.

God flytting, og lykke til med ny jobb og det videre foreldresamarbeidet!

Har du spørsmål om familierettslige problemstillinger 

Har du spørsmål i forbindelse med barne- og familierettslige problemstillinger eller mekling? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Spørsmål?