westKompetanse

Offentlige anskaffelser

For oppdragsgivere kan det være krevende å sikre en riktig tildeling av kontrakten. Stiegler bistår med å manøvrere i et farvann med både muligheter og fallgruver.

Strategiske oppgaver for oppdragsgivere

Vi bistår offentlige oppdragsgivere med å håndtere offentlige anskaffelser. Noen typiske strategiske oppgaver er:

  • Utarbeide innkjøpsstrategi og handlingsplaner
  • Hvordan virksomheten bør organisere innkjøpene sine
  • Utarbeidelse av maldokumenter
  • Oversikt over innkjøpsvolum og innkjøpsplanlegging fremover
  • Foredrag for ledelsen om offentlige innkjøp
  • Kompetanseheving på alle områder, eksempelvis regelverk, kontrakter, forhandlinger

Operative anskaffelser

Stiegler kan også bistå i operative anskaffelser. Det kan for eksempel være å:

  • Gjennomgå utkast til konkurransegrunnlag
  • Bistå med valg av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
  • Lage forslag til kontrakt

Prosjektledelse

Stiegler kan også ta ansvar for å lede alle typer anskaffelsesprosesser.

Vi bistår med alt fra å sette sammen prosjektgruppen, definere behovet, lede spesifikasjonsarbeidet, gjennomføre konkurransen, forhandle og avklare, sørge for at signaturen kommer på plass på kontrakten, og bistår i gjennomføring av kontrakten. Skulle det komme innsynskrav, klager, erstatningskrav eller søksmål, kan vi også bistå med dette.

Har du spørsmål i forbindelse med Offentlige anskaffelser? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister