westAktuelt

OPS for ny videregående skole?

4. desember, 2023 av Harald Alfsen

Advokat Harald Alfsen spør om ikke OPS kan være et alternativ for å komme i gang med bygging av ny videregående skole på Straume.

Kan offentlig-privat-samarbeid (OPS) brukes for raskere å kunne bygge ny videregående skole i Øygarden? Det var spørsmålet ordfører Tom Georg Indrevik stilte til fylkesordfører Jon Askeland under Øygardskonferansen fredag 11. november. Askeland var åpen for innspill.

I EU er det mange land som bruker OPS aktivt. I Norge er det bygget veier, videregående skoler, barne- og ungdomsskoler, sykehjem, svømmehaller og politistasjoner via OPS.

Det er finansiering, drift, vedlikehold og forsikring som overføres fra fylkeskommunen til entreprenøren. Gjerne via et OPS-selskap som etableres i den konkrete saken. Der finansieringen kommer fra banker eller finansielle investorer. Fylkeskommunen flytter altså finansieringsbehovet fra investering til driftsbudsjett. Fylkeskommunen betaler leie i en periode på 25-30 år, og overtar det da kostnadsfritt.

Praktisk skiller ikke OPS seg fra anskaffelse av en videregående skole ellers. Strategien til fylkeskommunen er bruk av totalentreprise, der entreprenøren også står for prosjekteringen og innhenting av underleverandører. I forkant av konkurransen av totalentreprise foreligger en oversikt over behov, spesifikasjon og krav. Det er det samme som foreligger foran en OPS-konkurranse. Skolen, lærere, elever og driftspersonell vil på samme måte kunne påvirke behovet og funksjoner de ønsker seg. Begge typer konkurranser vil også inkludere design, slik at entreprenørene har med seg både arkitekt og tekniske rådgivere.

En av fordelene med OPS er at entreprenøren kan være innovative og velge løsninger som har høy kvalitet og varer lenger. Fordi de selv skal vedlikeholde bygget i mange år, og de vil unngå høye drifts- og vedlikeholdskostnader. Leien starter først å løpe når skolen åpner, derfor har entreprenøren fokus på å unngå forsinkelser. En fordel for fylkeskommunen er at de vet eksakt hva de skal betale i leie over byggets levetid.

Er det noen utfordringer med OPS? Det kan være en krevende anskaffelsesprosess. Men mange har gjort dette tidligere, og fylkeskommunen har et sterkt innkjøpsfaglig miljø som har stått bak flere nye videregående skoler de siste årene. Investorene skal selvsagt ha avkastning på sin investering. Men også fylkeskommunen må låne penger til finansiering. Så forskjellen i kostnad trenger ikke være så stor. Videre må man ha et ekstra øye til garantier og mekanismer ved konkursrisiko. Og siden det er en kostnadskrevende tilbudsfase for leverandørene, bør alle politiske vedtak om OPS være gjort før kunngjøring av konkurransen.

Forskning viser at OPS så langt har gitt bedre vedlikehold, høy standard og bedre inneklima på skolene som er bygget. Skolene bruker også mindre tid på byggrelaterte oppgaver og derfor mer tid til skolens kjerneaktiviteter.

OPS er derfor et egnet prosjekt for bygging av ny videregående skole i Øygarden. Hvis det er politisk vilje kan erfaringsinnhenting, forprosjekt og politisk beslutning gjennomføres før sommeren 2024, og konkurransen gjennomføres i løpet av 2024. Deretter tar byggingen et par år.

Artikkelen ble ført publisert på vestnytt.no 15.11.2023.

Relaterte artikler