westAktuelt

Bør konflikter løses ved mekling?

10. november, 2022 av Camilla Brandt

Mekling av konflikter kan gi mange fordeler

«Når parter står midt i en betent konfliktsituasjon kan det vanskelig å se for seg at man skal komme gjennom på en god måte, at man skal kunne lande løsninger som kan ivareta komplekse hensyn, og som også kan gi gode løsninger for dem man står i konflikt med. Uten profesjonell bistand kan det også i realiteten være svært vanskelig å få til. Mange kontakter advokater for å få avklart sin rettslige stilling, og veien kan som kjent være kort fra advokatkontoret til domstolen.» Dette skriver Stiegler-advokat Camilla Brandt i Advokatbladet i dag. 

Domstolsbehandling av konflikter kan noen ganger være både rettssikkerhetsmessig forsvarlig og nødvendig, men likevel ikke alltid tilstrekkelig for å kunne sikre reelle løsninger av de konflikter parter står overfor. Noen ganger ser man at det å bringe inn en advokat i saker kan eskalere partenes konfliktnivå, og også være til hinder for videre konstruktiv dialog mellom partene.

Hele artikkelen leser du her

Har du en sak du ønsker å løse ved mekling?

Stiegler Advokatfirma sin meklingsgruppe har lang erfaring innenfor tvisteløsning og mekling. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater som vil hjelpe deg med å vurdere om din konflikt er egnet for mekling. 

Relaterte artikler

Spørsmål?