westAktuelt

Barnerettsadvokatene svarer

16. juni, 2023 av Camilla Brandt

Stiegler Advokatfirma’s barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og familierettslige problemstillinger.  Innleggene publiseres også i Klikk ved www.klikk.no.

Ved siste innlegg svarer senioradvokat Camilla Brandt på spørsmålet: «Hva skjer med omsorgssituasjonen til barnet hvis en forelder går bort?» etter at en leser sendte inn følgende problemstilling:

«Hei,

Jeg har daglig omsorg for to barn, en jente på 13 år og en gutt på 5 år. Vi bor alle sammen med barnefar til gutten, som begge barna har et godt forhold til. Dessverre har vi ikke et like godt forhold til faren til jenten. Han har langvarig rushistorikk, og det virker som at han fremdeles har alkoholproblemer. Han har også vært voldelig med meg under samlivet.

På grunn av alt dette så har ikke barnefar samvær med jenten nå, men vi har begge del i foreldreansvaret for henne. Den siste tiden har jeg tenkt litt på hva som vil skje med jenten min dersom jeg plutselig skulle bli syk og falle bort. Er det slik at barnefar da automatisk vil få omsorgen for henne? Dersom det skulle skje noe med meg, ønsker jeg at jenten min skal fortsette å bo sammen med broren sin, og med min nåværende mann som har vært en trygg og fin farsfigur for henne. Er det noe jeg kan gjøre som kan sikre meg at dette kan skje?

Hilsen bekymret mor.»

Svar:

I Stiegler Advokatfirma vet vi at det er mange foreldre som er usikre på hva som kommer til å skje med barnet deres dersom de selv dør. Barneloven har regler som bestemmer hva som vil skje med barnet ved et slikt tilfelle, og en kan se ulike utfall avhengig av hvorvidt en eller begge av foreldrene til barnet har hatt del i foreldreansvaret for barnet. 

Les også: Når kan tilsyn med samvær være aktuelt?

I noen tilfeller er det slik at domstolen må ta stilling til spørsmålet i etterkant av en dødsfallet til en av barnets foreldre. Dette er grunnen til at mange foreldre velger å opprette en skriftlig viljeserklæring hvor de gir uttrykk for hvilke omsorgssituasjon de ønsker skal gjelde for barnet ved eventuelt dødsfall for en, eller begge, av foreldrene.

Les også: Kan en forelder kreve foreldreansvaret alene?

Utformingen av viljeserklæringen kan få stor betydning for hvilke vekt retten tillegger den, og du bør i en eventuell erklæring få frem blant annet:

  • Hvorfor du mener at barnefar ikke bør ha del i foreldreansvar, daglig omsorg eller samvær med barnet ved din bortgang.
  • Hvem du mener er best egnet til å ha foreldreansvar, daglig omsorg og samvær med for barnet, og hvorfor.
  • Henvisning til personer eller fakta som kan underbygge dine ønsker og oppfatninger (for eksempel henvisning til dokumentasjon ved offentlige etater som for eksempel barnets skole, uttalelser fra øvrige familiemedlemmer, mv).

Les hele svaret fra senioradvokat Camilla Brandt på Klikk.no sine sider her.

Har du spørsmål om familierettslige problemstillinger 

Har du spørsmål i forbindelse med barne- og familierettslige problemstillinger eller mekling? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Spørsmål?