westAktuelt

Barnerettsadvokatene svarer

30. juni, 2023 av Camilla Brandt

Stiegler Advokatfirma’s barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og familierettslige problemstillinger.  Innleggene publiseres også i Klikk ved www.klikk.no.

Ved siste innlegg svarer senioradvokat Camilla Brandt på spørsmålet: «Jeg og barnemor har delt omsorg. Hvilken rett har jeg som forelder til å reise på utenlandsferie?» etter at en leser sendte inn følgende problemstilling:

«Hei,

Det er kanskje litt sent å spørre om dette nå før sommeren, men jeg har et spørsmål om hvilke rett man som foreldre har til å reise på ferie med sine barn til utlandet. Jeg har to jenter på 10 år og 12 år, som jeg veldig gjerne har lyst til å reise med til Spania i sommer. Jentene og jeg har aldri reist sammen på ferie til utlandet alene. Moren deres sier at hun ikke ønsker at vi skal reise på ferie utenfor Norge, og at det er mer enn bra nok tilbud her.

Er det slik at jeg ikke kan reise med dem alene uten at deres mor samtykker? Jentene skal egentlig ha ferie med meg i to uker i sommer, men jeg har fått mulighet til å leie en leilighet rimelig sammen med mine foreldre, og vi ønsker derfor å være i Spania i tre uker sammen med jentene. Kan jentenes mor nekte meg dette? Hun er helt umulig å snakke med, og jeg orker bare ikke å ringe henne igjen for å spørre flere ganger. Jentene sier at de har veldig lyst til å bli i Spania lenger enn to uker. Håper du kan svare raskt!

Hilsen reisesyk pappa.»

Barnerettsadvokatene i Stiegler Advokatfirma møter mange foreldre som i etterkant av samlivsbrudd har utfordringer med å komme til enighet med den andre forelderen om feriesamvær for barna. Det er foreldrenes enighet/samværsavtale som normalt bestemmer tidsrammene for barnas feriesamvær med hver av foreldrene.

Dersom foreldre ikke kommer til enighet, eller er uenige om hvordan den inngåtte samværavtalen skal tolkes, kan foreldrene få bistand fra en upartisk mekler til å utforske mulige løsningsalternativer på en forholdsvis rask og rimelig måte. Mekling forutsetter at begge parter samtykker til mekling. Meklers eventuelle samtaler med barna, forutsetter samtykke fra begge foreldrene.

Les også: Foreldres rettigheter ved feriesamvær

Dersom foreldre ikke kommer til enighet om barnas feriesamvær, enten på egenhånd eller ved bistand av en upartisk mekler, er det mange som velger å søke bistand ved advokat for å få avklart hvilke feriesamvær med barna en som forelder har rett til. Barneloven gir noen utgangspunkter for den rettslige vurderingen som da skal foretas, og i barneloven skilles det mellom utenlandsferier og innenlandsferier sammen med barn. Utgangspunktet etter norsk rett er at foreldre med del i foreldreansvaret, og som skal ha feriesamvær med sine barn, har rett til å ta dem med seg på ferier både innad i Norge og på «stuttare» reiser til utlandet, jf. barneloven § 41. Feriesamvær skal altså være av kortere karakter. Det følger av praksis og teori at feriesamvær i utlandet skal begrenses til rundt fire uker, med mindre foreldrene har kommet til enighet om noe annet. For innenlandsferier setter barneloven ingen lignende begrensninger. Det forutsettes i alle tilfeller at ferien hensyntar den andre forelderens samværsrett, og generelt anses å være til det beste for barna.

Svaret fra senioradvokat Camilla Brandt kan leses på Klikk.no sine sider her.

Har du spørsmål om familierettslige problemstillinger 

Har du spørsmål i forbindelse med barne- og familierettslige problemstillinger eller mekling? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Spørsmål?