westAktuelt

Eurojuris informerer – mekling og konfliktløsning

5. juli, 2022 av Stiegler

Denne utgaven av Eurojuris informerer handler om mekling og konfliktløsning.

Advokatrollen er mangfoldig, men kjernen er å representere og å ivareta parters rettigheter. Ofte er situasjonen at rettighetene er eller påstås å være i konflikt med andres rettigheter. Den tradisjonelle måten å løse tvister på er at partene ved hjelp av advokater legger saken frem for en domstol eller en voldgiftsrett. Disse prosessene kan eskalere tvister med utmattelse, stress og høye kostnader
til følge. De siste årene har det derfor kommet en rekke alternative ordninger for å løse tvister og konflikter, hvor partene frivillig eller tvunget først må mekle eller forhandle sin sak. Felles for disse ordningene er at de involverer og ansvarliggjør partene i prosessen, og partene får eierskap til en eventuell løsning siden denne bygger på frivillighet. Domstolen blir på denne måten en siste utvei. 

I siste utgave av Eurojuris informerer kan du lese mer om:

  • Advokaters rolle i rettsmekling
  • Mekling i konfliktrådet
  • Forsvarlig håndtering av arbeidskonflikter og mekling som verktøy
  • Mekling i idrettsrelaterte tvister
  • Digital tvisteløsning – hvordan bruke mekling i praksis

Våre advokater Camilla Brandt og Ingeborg Tveit har i denne utgaven bidratt med to artikler, henholdsvis om mekling i konfliktrådet og mekling som verktøy for å håndtere arbeidskonflikter. De er begge sertifiserte meklere og har bred erfaring med konflikthåndtering. 

Les siste utgave av Eurojuris informerer her (PDF)

Eurojuris Norge

Stiegler Advokatfirma er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge, som er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer. Eurojuris Norge tilrettelegger for faglig og kommersielt samarbeid mellom medlemsfirmaene, og artiklene i Eurojuris Informerer er skrevet av dyktige advokater i nettverket.

Mekling og konfliktløsning

Stiegler Advokatfirma har langt erfaring med mekling og konfliktløsning. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Spørsmål?