westAktuelt

Er anbudskonkurranse en snubletråd?

22. november, 2022 av Harald Alfsen og Thomas Lynum

Til syvende og sist er anbudskonkurranse risikosport, mens forhandlet konkurranse er det mest forretningsmessige og innkjøpsfaglige riktige. Unntak vil her naturlig gjerne være for enkle og rene «hyllevare» anskaffelser, skriver artikkelforfatterne Harald Alfsen  og Thomas Lynum.

Ulike typer anskaffelsesprosedyrer

En oppdragsgiver kan velge mellom flere anskaffelsesprosedyrer. Hovedsakelig er valget mellom anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling, selv om vi også har konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap. Hovedregelen har alltid vært anbudskonkurranse.

Trekker vi linjene tilbake til de opprinnelige EU-direktivene fra 1992, var det anbud som nok best ivaretok de daværende grunnleggende prinsippene om konkurranse, likebehandling, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Og bakgrunnen for dette var at reglene skulle være med på å redusere faren for korrupsjon. Den gang var en forhandlet prosedyre det beste instrumentet for en korrupt innkjøper.

Les hele artikkelen publisert ved Anbud365 her

Nysgjerring på å høre mer om forhandlinger og offentlige anskaffelser?

Lytt gjerne til Anskaffelsespodden episode 10 til Advokatfirmaet Vogt Wiig, der advokat Harald Alfsen var gjest og fortalte om gjennomføringer av forhandlinger og til Stiegler-podden episode 3 hvor advokat Harald Alfsen var gjelst og fortalte om prosesser ved offentlige anskaffelser

Ønsker du bistand ved offentlige anskaffelser? 

 Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med å bistå oppdragsgivere og leverandører med offentlige anskaffelser. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater som raskt vil hjelpe deg med å vurdere din sak. 

Relaterte artikler

Spørsmål?