westMedarbeidere

Irene Hagen

Advokat
call486 00 987
emailih@stiegler.no

Irene bistår innen arbeidsrett, personvern og forvaltningsrett, med hovedvekt på arbeidsrett. I tillegg har Irene kompetanse og erfaring innen utdanningsrett.

Hun skrev masteroppgave om konfidensialitetsprinsippet i GDPR ved varsling av kritikkverdige forhold. Irene har spesialemne innen konfliktmekling og forhandling.

Irene har prosedyreerfaring i sivile saker og straffesaker, både i tingrett og i lagmannsrett, i tillegg til erfaring fra rettsmekling og forhandlingsmøter. Hun er også sensor i ulike juridiske fag. Som advokat er Irene særlig opptatt av å søke saken løst på så minnelig vis som mulig, både med hensyn til kostnadsbildet og den enkelte part.

Kompetanseområde

Næring
2019
Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB)
2024 - (d.d.)
Advokat, Stiegler Advokatfirma AS
2017 - (d.d.)
Sensor/oppgaveretter, Høgskolen i Innlandet
2020 - 2023
Advokatfullmektig, ADI Advokater AS
2019 - 2020
Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB)
2019
Trainee, Thommessen
2018
Summer Legal Intern, DNB-Advokatene
2016 - 2017
Lærer i Rettslære 2, Lillehammer videregående skole
2014 - 2017
Saksbehandler, Gatejuristen
2015 - 2016
Studentkordinator, Gatejuristen
2015 - 2017
Tillitsvalgt i Bachelorutvalget, Juristforbundet-Student