westKompetanse

Granskning og compliance

I selskaper og kommuner og andre offentlige virksomheter kan det oppstå mistanke om systemfeil eller alvorlige regelbrudd. For å sikre tillit og integritet i virksomheten kan det være nødvendig og hensiktsmessig å gjennomføre en ekstern granskning. På denne måten får virksomheten klarhet i hva som har skjedd, årsaksforhold og om det foreligger systemfeil og/eller regelbrudd.

Tema for private granskninger varierer mye. Ved behov setter vi sammen et team av advokater for å sikre nødvendig tverrfaglig spisskompetanse, og vi har mulighet for å samarbeide med revisjon og IT-kyndige.

Ved håndtering av private granskningsoppdrag arbeider vi metodisk og i tråd med Advokatforeningens retningslinjer. Stieglers advokater påtar seg også granskningsoppdrag i aksjeselskap etter oppnevning fra tingretten.

Compliance

Som en ansvarlig virksomhet bør man være i forkant av problemene.  Det er dette som er «compliance». Ved å sette ting i system får du som bedriftseier kontroll både over interne arbeidsprosesser og mulighet til å identifisere potensielle risikofaktorer for din bedrift. Stiegler gjennomgår og bistår med å etablere rutiner og dokumentasjon  som bidrar til at din bedrift etterlever juridiske lover, regler, standarder og formaliteter.

Har du spørsmål i forbindelse med Granskning og compliance? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister