westKompetanse

Offentlig

Stieglers advokater representerer en lang rekke kommuner, andre offentlige myndigheter, kommunalt eide selskaper og private parter i hele spekteret av offentligrettslige fag.

Dette omfatter blant annet generell forvaltningsrett og kommunalrett, plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, ekspropriasjon og barnevern for offentlig part.

Stigler har også rammeavtale med en rekke kommuner.

Ta kontakt med en av våre advokater med kompetanse innen fagfeltet dersom du har spørsmål.

Har du spørsmål i forbindelse med Offentlig? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister