westAktuelt

Har bedriften din gode rutiner knyttet til likestillings- og mangfoldsarbeid?

27. februar, 2024 av Irene Hagen

Foto: faksimile fra Advokatbladet

Arbeidsgivere er pålagt en aktivitets- og redegjørelsesplikt, som innebærer et aktivt, målrettet og planmessig likestillings- og mangfoldsarbeid. Arbeidsgivere har et særlig ansvar for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette knytter seg blant annet til kjønn, graviditet, funksjonsnedsettelse, etnisitet, religion og alder. I tillegg har arbeidsgiver et ansvar for å aktivt forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering. Fra årsskiftet ble det inntatt en presisering av vernet mot seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven, noe som tydeliggjør arbeidsgivers særlige ansvar på dette området.

Det gjelder en såkalt «omvendt» bevisbyrde i saker med anklage om diskriminering eller trakassering. Dette betyr at dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir indikasjoner på at diskriminering eller trakassering har skjedd, må arbeidsgiver, for å gå fri fra anklage, sannsynliggjøre at det likevel ikke har forekommet. Til tross for dette utgangspunktet, viser imidlertid praksis fra Diskrimineringsnemnda at det likevel skal en del til før nemnda konkluderer med at diskriminering eller trakassering faktisk har skjedd.

For å kunne lykkes med likestillings- og mangfoldsarbeidet, bør arbeidet forankres i virksomheten, og kompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes. Aktivt mangfoldsarbeid er også et godt verktøy for å sikre fremtidens kompetanse.

Ta gjerne kontakt ved ønske om bistand knyttet til en konkret sak, eller dersom det er ønskelig med informasjon om hvordan deres virksomhet kan imøtekomme reglene.

Relatert til dette, ønsker vi å trekke frem et flott intervju med vår dyktige kollega, advokat Thomas Lynum i siste utgave av Advokatbladet. Thomas ble intervjuet i forbindelse med temaet
«Mangfold i advokatbransjen». Etter en lang militærkarriere, begynte Thomas sin advokatkarriere i 60-årene, og er nå en del av vårt team i Stiegler Advokatfirma AS.

Du kan lese intervjuet med Thomas under.

Relaterte artikler

Spørsmål?