westAktuelt

Barnerettsadvokatene svarer

18. januar, 2023 av Charlotte Panlilio Iversen

Stiegler Advokatfirma’s barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og familierettslige problemstillinger. Innleggene publiseres også på klikk.no.

I dette innlegget svarer advokatfullmektig Charlotte Panlilio Iversen spørsmålet:

Hvor mye kan bonusforeldre kreve å delta på med bonusbarn?

Spørsmål:

Hvor mye kan bonusforeldre kreve å delta på med bonusbarna? Samboeren til eksen min ønsker å være delaktig i barnets liv – litt for mye, etter min mening. For eksempel vil hun være med på foreldremøter og utviklingssamtaler, og hun har til og med sagt at hun vil sitte i FAU! Hun har fulgt barnet til legen, og hun snakker om å ta en «jentetur til København». Jeg er glad for at hun engasjerer seg i barnet mitt, men kan jeg sette grenser for hvor mye hun deltar? Han hun egentlig lov til å følge barnet til lege, for eksempel? 

Svar: 

Bonusforeldre har ikke del i foreldreansvaretet, og har derfor heller ikke de særskilte rettighetene som følger med det. Bonusforeldres rettigheter i barnets liv er ikke regulert i barneloven, med unntak av at de kan omfattes av begrepet «andre» hvor det blir spørsmål om foreldreansvar etter dødsfall. «Andre» i denne sammenheng er personer som har hatt en særlig tett tilknytning til et barn.

Det samme kan være situasjonen etter barnevernloven hvor det kan fastsettes samvær mellom et barn og en person som har hatt særlig tilknytning til et barn, eks en steforelder.

Når det gjelder de mer vanlige problemstillinger knyttet til steforelders rettigheter, er disse først og fremst avhengig av samtykke, fullmakt eller annen form for avtale.

Særlig gjelder dette der det kan bli snakk om å få kjennskap til taushetsbelagt informasjon om barnet eller ta viktige avgjørelser på vegne av barnet. Har foreldrene felles foreldreansvar må begge foreldrene samtykke.

Overfor skole får dette praktisk betydning når det gjelder deltakelse på foreldremøter, utviklingssamtaler og lignende. Bonusforeldre har ikke lov til å delta på slike fora, med mindre det foreligger samtykke fra foreldrene. Når det gjelder å påta seg tillitsverv i FAU, blir det ansett som å handle på vegne av barnet. Etter opplæringslovens bestemmelser om foreldrerepresentasjon er det foreldrene ved skolen som er medlemmer i foreldrerådet. En bonusforelder som ønsker å delta her, må ha samtykke fra foreldrene.

Når det gjelder besøk til lege, tannlege og lignende er dette også steder hvor taushetsbelagt informasjon om barnet vil kunne komme de deltakende til kjennskap, og det kan dessuten være snakk om å ta avgjørelser på barnets vegne. Det kreves derfor samtykke for å være med. Noe annet kan være tilfelle dersom det oppstår en handleplikt, for eksempel i en nødssituasjon.

Det er imidlertid ikke alle steder det blir «kontrollert» om barnets følge, for eksempel en bonusforelder, har en avtalebasert rett til å være med som følge. Tar bonusforelderen med seg barnet til legen, er det ingen garanti for at hun ikke vil få kjennskap til taushetsbelagt informasjon. Legen vil nok likevel være mer forsiktig med å la bonusforelderen ta medisinske valg for barnet ditt.

Min anbefaling til deg er å snakke med ditt barns far og bonusforelder, og formidle hvor dine grenser for bonusforelderen går og begrunne dette. Skal du snakke med dem, er det viktig for å få til en god samtale at du hører deres tanker rundt dette også. Det ideelle er å inngå en skriftlig avtale som avklarer praktiske og viktige spørsmål. Sliter dere med å komme til enighet, kan du bestille time til mekling hos familievernkontoret.

Har du spørsmål om familierettslige problemstillinger 

Har du spørsmål i forbindelse med barne- og familierettslige problemstillinger? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler