westAktuelt

Arbeid for mangfold

15. april, 2021 av Stiegler

Harald og Ingeborg deltok denne uken på Advokatforeningens webinar om mangfold i advokatbransjen.

Stiegler skal være et åpent og inkluderende sted å jobbe og vi ønsker å tiltrekke oss og holde på de beste hodene, uavhengig av kjønn, etnisitet, legning mv. Webinaret var inspirerende og har gitt oss mange gode tanker om hva som er viktig når vi i Stiegler arbeider for økt mangfold, sier Harald.

Samarbeid med Equality Check

Advokatforeningens antakelse er at advokatbransjen har en jobb å gjøre for å øke mangfoldet blant ansatte og partnere. Gjennom et samarbeid med Equality Check  arbeider Advokatforeningen for å få et mer evidensbasert grunnlag om hva som egentlig er status. Stiegler ønsker å bidra til Advokatforeningens arbeid, og Harald har oppfordret alle ansatte til å legge igjen tilbakemeldinger hos Equality Check om hva som er status her hos oss. 

Aktivitet- og redegjørelsesplikten

I år er alle virksomheter med mer enn 50 ansatte forpliktet til å gi en offentlig redegjørelse for bedriftens status og arbeid når det gjelder arbeid for mangfold, slik det er bestemt i likestilling- og diskrimineringsloven. Har din bedrift spørsmål om innholdet i aktivitet- og og redegjørelsesplikten, ta kontakt med en av våre advokater på faggruppe for arbeidsrett.

Relaterte artikler