westKompetanse

Eiendom

Eiendom er et sentralt fagområde for Stiegler. Våre advokater har lang erfaring med eiendomsrett og bistår innenfor et bredt spekter av tema, inkludert kontraktsrettslig arbeid og eiendomsutvikling.

Både bedrifter, private og det offentlige er eiere av eiendom, og vil stadig være i situasjoner som medfører behov for juridisk rådgivning. Våre advokater forsøker primært å bidra til minnelige løsninger, men bistår også i prosesser for domstolene i de saker der det er behov for rettslig avklaring. Dette inkluderer prosesser både for de alminnelige domstoler, jordskifterett og voldgift.

Stiegler er også fast rådgiver for Bergen Huseierforening og foreningens medlemmer.

Har du spørsmål i forbindelse med Eiendom? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister