westAktuelt

Utydelig dom om rekkefølgekrav

18. juni, 2020 av

En ny dom fra Borgarting lagmannsrett gir uklare regler for hvilken offentlig infrastruktur en utbygger kan pålegges å etablere i forbindelse med reguleringsplaner.

Etter dommen synes det nærmest fritt frem å pålegge utbygging av offentlig infrastruktur, uten hensyn til om den planlagte utbyggingen skaper et behov for det.

Advokat Jon Håkon Hegdahl og advokat Georg Lexander har skrevet en artikkel om temaet som er publisert på Estate Vest sine hjemmesider.

Relaterte artikler

Spørsmål?