westAktuelt

Anbefalinger ved fremleie av næringslokaler

8. mars, 2022 av Jon Håkon Hegdahl og Erlend Bergstrøm

I siste utgave av tidsskriftet NæringsEiendom (www.ne.no) har advokat Jon Håkon Hegdahl og advokat Erlend Bergstrøm skrevet en artikkel om sine anbefalinger ved fremleie av næringslokaler.

For leietaker kan spørsmålet om fremleie bli aktuelt dersom de ønsker å flytte eller har behov for mindre areal. Men hvilke risiko løper utleier ved fremleie av næringslokaler? Og hvordan kan fremleieforholdet innrettes for å sikre utleiers interesser?

For mange fremstår fremleie som en god løsning, men det kan også by på flere utfordringer. Manglende oppfølging og involvering fra utleier kan medføre unødvendig tap eller risiko for tap. Utleier bør derfor involvere seg aktivt i å ivareta sine interesser og stille betingelser for samtykke til fremleie. Advokater kan tilby rådgivning om hvordan utleier best mulig kan sikre seg mot tap ved fremleie.

I artikkelen kan du blant annet lese om:

 • Ansvarsforholdet ved fremleie
 • Utleiers involvering ved inngåelse av fremleiekontrakter
 • Utleiers adgang til å stille vilkår og betingelser for fremleie, herunder
  • Solidaransvar for oppfyllelse av hovedleiekontrakten
  • Garanti og sikkerhetsstillelser fra leietaker
  • Utleiers mulighet til å begjære tvangsfravikelse
  • Rett for utleier til å tre inn i fremleieforholdet

Les hele artikkelen her (PDF)

Bistand ved eiendomsrettslige problemstillinger

Stiegler Advokatfirma har langt erfaring med eiendomsrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Spørsmål?