westAktuelt

Ulovlig å selge brukt eiendom «som den er»

26. november, 2021 av Jon Håkon Hegdahl

Endringer i avhendingsloven vil kunne få stor betydning ved omsetning av fast eiendom til forbrukere. Det er blant annet bestemt at selger ikke lenger kan selge eiendom «som den er» eller med lignende forhold. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2022. 

Advokat/ partner Jon Håkon Hegdal uttaler seg om det nye regelverket for eiendomssalg i siste utgave av Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse. 

Les hele artikkelen her

Nærmest uten unntak har det i kontrakter ved salg av brukt bolig og fritidsbolig til forbrukere blitt benyttet forbehold om at boligen selges «som den er». Her har selgere i stor grad fraskrevet seg ansvar for skjulte feil og mangler. Denne muligheten vil fra årsskiftet bli begrenset.

Når dette blir forbudt fra nyttår, vil selger overta mer risiko for skjulte feil ved eiendommen som selges. På den annen side oppfordres selger til å legge frem langt mer detaljert og grundig tilstandsrapport for å redusere risiko.

Formålet med lovendringene er å skape tryggere og mer forutsigbare salg, men det er usikkert i hvor stor grad dette vil slå til.

Ta gjerne kontakt med en av Stieglers advokater for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål til dette eller andre temaer. 

Relaterte artikler

Spørsmål?