westAktuelt

Nabobarna bråker på trampolinen

13. juli, 2022 av Charlotte Panlilio Iversen

Stiegler Advokatfirmas barnerettsgruppe er fast spaltist i magasinet Foreldre & Barn, med mål om å belyse relevante barnerettslige tema som kan være både informerende og konfliktbesparende for barnefamilier. I hver utgave vil Stieglers barnerettsadvokater ta for seg dagsaktuelle barnerettslige tema, med oppdateringer om utviklingen innenfor barneretten. 

I siste utgave av Foreldre & Barn var temaet sommertider. Når sola endelig titter frem og det er varmt og godt trekker barna ut i hagen. Stadig flere familier går til innkjøp av trampoline som kan være gøy for både store og små. Men hvor mye bråk fra naboen bør vi egentlig tåle?  Og hvordan unngår vi å komme i konflikt med naboen når nabobarna tilsynelatende har flyttet inn på trampolinen? 

Naboloven

Det er klart at barnas lek og moro medfører en viss støy. Spørsmålet er imidlertid om det er innenfor eller utenfor din «tålegrense» som nabo. Dette er basert på en interesseavveining mellom naboens rett til å råde over egen eiendom, og din rett til å ikke måtte finne deg i alt som foregår på naboeiendommen. 

Naboloven § 2 slår fast at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Det er en rekke momenter som inngår i avgjørelsen, blant annet om det er ventelig etter forholdene på stedet og om det er verre enn det som pleier å følge av vanlige bruksmåter på slike steder.

Som oftest vil situasjonen bedre seg ved å ta opp problemstillingen med barnas foreldre på en rolig og forståelsesfull måte. Dersom dette ikke fører frem, og konflikten får et langvarig preg, bør en vurdere øvrige tiltak. 

Les hele artikkelen her (PDF)

Har du spørsmål om lignende problemstillinger?

Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med saker som gjelder både barnerettslige  og eiendomsrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du har behov for juridisk bistand. 

Relaterte artikler

Spørsmål?