westAktuelt

Luftambulansen har full frihet til å kreve godkjennelse av eierbytte

2. desember, 2022 av Harald Alfsen

Kontrakter kan sikre det offentlige nok innsyn og kontroll hvis loven ikke gjør det. Så får leverandører som krever hemmelighold heller holde seg unna. Hvordan kontrakten er utformet, er i Norge opp til den enkelte oppdragsgiver, skriver Harald Alfsen i sin siste artikkel i DN.

Ulike typer anskaffelsesprosedyrer

DN-saken 26. november om utenlandsk eierskap hevder Luftambulansetjenesten at de etter kontrakten kun skal orienteres om et eierskifte, ikke godkjenne dette. Det peker på en velkjent kontraktsutfordring i Norge.

Enhver større anskaffelse er underlagt Lov om offentlige anskaffelser, med tilhørende forskrifter. Disse reglene omhandler imidlertid ikke hvordan kontrakten skal utformes. Det er fordi EØS-reglene som ligger bak, kun regulerer selve anskaffelsesprosessen frem til signering av kontrakten, ikke innholdet av den. Det grunnleggende prinsippet som ligger til grunn er kontraktsfrihet.

Hvordan kontrakten er utformet, er altså opp til både hvert land, og i Norge faktisk opp til den enkelte oppdragsgiver.
Les hele artikkelen publisert ved DN her

Ønsker du bistand ved offentlige anskaffelser? 

 Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med å bistå oppdragsgivere og leverandører med offentlige anskaffelser. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater som raskt vil hjelpe deg med å vurdere din sak. 

Relaterte artikler

Spørsmål?