westAktuelt

Konkurranseprinsippet ved offentlige anskaffelser

24. januar, 2022 av Christina Røvær

Alle offentlige anskaffelser over kr 100 000 eks. mva skal gjennomføres etter regelverket for offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver har plikt til å ivareta de grunnleggende prinsippene i bak anskaffelsesregelverket, altså prinsippene om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, jf. lov om offentlige anskaffelser § 4.

Prinsippene skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Konkurranseprinsippet

Et av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesretten er konkurranseprinsippet. Hovedregelen etter anskaffelsesregelverket er at konkurranse skal avholdes, og dette gjelder alle anskaffelser som er omfattet av lov og forskrift.

Ved oppdrag under nasjonal terskelverdi (kr 1,3 MNOK eks.mva ) har imidlertid ikke oppdragsgiver plikt å kunngjøre konkurranse på Doffin. Oppdragsgiver kan i disse tilfellene velge å invitere minst tre leverandører til konkurranse, så langt det er mulig. Ved konkurranser nært opp til terskelverdien bør oppdragsgiver invitere minst fire-fem leverandører til konkurranse. Et annet alternativ er å kunngjøre konkurransen som en frivillig kunngjøring på Doffin.

I noen tilfeller kan det være krevende for oppdragsgiver å kartlegge markedet av aktuelle tilbydere. Da kan det være hensiktsmessig å invitere til markedsdialog. Også dette kan kunngjøres frivillig på Doffin.

Oppdragsgivers risiko

Oppdragsgivers risiko ved ikke å legge til rette for tilstrekkelig konkurranse er for det første at allmennheten tenkelig ikke får tilgang til det beste tilbudet markedet kan gi. I tillegg risikerer oppdragsgiver at konkurransen må avlyses og gjennomføres på nytt, som følge av at det er gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemda for offentlige anskaffelser har myndighet til å ilegge oppdragsgivere gebyr for ulovlig direkte anskaffelse.

Konsekvenser av brudd på konkurranseprinsippet

Stiegler Advokatfirma bistår oppdragsgivere og leverandører med å håndtere både risiko og muligheter innenfor anskaffelsesregelverket. Nylig resulterte dette i at vår klient vant frem med sin innsigelse om at en kommune ikke hadde ivaretatt konkurranseprinsippet i tilstrekkelig grad. Saken ble omtalt i media, og du kan lese artikkelen her

Ønsker du bistand om spørsmål innenfor anskaffelsesretten?

Ta gjerne kontakt med en av Stieglers advokater for en uforpliktende samtale dersom du har spørsmål til dette eller andre temaer. 

Relaterte artikler

Spørsmål?