westAktuelt

Hva er anbudsrett?

13. april, 2021 av Harald Alfsen

Når en avtale er inngått, er det teksten i avtalen som styrer avtaleforholdet. Fasen før avtalen er inngått, kaller vi ofte anbudsfasen.

Privat virksomhet

En privat bedrift kan inngå avtaler uten konkurranse og uten skriftlige avtaler. Det gir imidlertid stor risiko, både for at man har lite konkurransedyktige leverandører og for at tvister kan oppstå. De fleste bedrifter gjennomfører derfor, forut for avtaleinngåelsen, ulike former for konkurranse mellom flere leverandører. Konkurranse og rotasjon på leverandører kan for øvrig også redusere faren for korrupsjon. Denne konkurransefasen styres av det vi kaller ulovfestet anbudsrett. Kjernen i dette er at partene er bundet av de konkurranseregler som er laget.

Offentlig virksomhet

For offentlig sektor er det også stor frihet. Når det offentlige gjør innkjøp er de ikke bundet av vanlige forvaltningsrettslige regler. Da er anbudsretten formalisert gjennom en egen lov – lov om offentlige anskaffelser. Denne loven gir rettigheter og plikter til både oppdragsgivere og leverandører.

Behov for rådgivning?

Stiegler bidrar i både anbudsfase og i avtaleperioden, og håndterer saker for både oppdragsgivere og leverandører. Typiske oppdrag er å utforme konkurransedokumenter, veilede i en anbudskonkurranse, gi innspill til tilbudsprosesser, tolke avtaler eller håndtere tvister.

Ta kontakt med Harald Alfsen. Han har jobbet med anbudsrett i 27 år og vært juridisk rådgiver i rundt tusen anbudskonkurranser i både privat og offentlig sektor.

Relaterte artikler

Spørsmål?