westAktuelt

Eurojuris Informerer – Juss for det offentlige

13. april, 2022 av Stiegler

Denne utgaven av Eurojuris informerer handler om offentlig forvaltning og rammene for deres arbeid. Det er statens, fylkeskommunenes og kommunenes ansvar å forvalte fellesskapets verdier på en rettferdig og forutsigbar måte. For å sikre åpenhet i prosessene har vi saksbehandlingsregler om partsrettigheter, innsynsmuligheter, begrunnelsesplikt og klagerett – alt for å skape autoritet og legitimitet rundt systemet og tillit fra borgerne.

Et godt samspill mellom private initiativ og det offentlige skaper verdier og er en viktig del av samfunnsutviklingen. Forutsetningen er en gjensidig forståelse for roller og oppgaver. Advokater har i all tid arbeidet som rådgivere, både for det offentlige og for de private, i samspillet for å finne gode og presise løsninger

I siste utgave av Eurojuris informerer kan du lese mer om:

  • Hvordan man gjennomfører en god anskaffelse, lovlig og effektivt?
  • Grønne offentlige anskaffelser – et sentralt virkemiddel for å nå Norges klima- og miljømål
  • Forslag om endringer i reglene om utbyggingsavtaler
  • Dynamiske innkjøpsavtaler som alternativ til rammeavtaler
  • Kommunalt erstatningsansvar ved bygging i skredutsatte områder
  • Unntaket for leiekontrakter i anskaffelsesregelverket

Les siste utgave av Eurojuris Informerer her

Eurojuris Norge

Stiegler Advokatfirma er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge, som er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer. Eurojuris Norge tilrettelegger for faglig og kommersielt samarbeid mellom medlemsfirmaene, og artiklene i Eurojuris Informerer er skrevet av dyktige advokater i nettverket.

Bistand ved offentligrettslige problemstillinger

Stiegler Advokatfirma har langt erfaring med offentligrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Spørsmål?